Registrační poplatky

Všichni účastníci se musí zaregistrovat přes online registrační formulář.

Registrace
bude otevřena v pondělí 29. srpna 2022 od 16:00 hod.
 
Registrační poplatky
  platba do 30. června platba po 1. červenci
člen česko-slovenské sekce toxikologů €250 €300
nečlen €290 €340
Student* €220 €270

*K registraci jako student musí být zaslána kopie platného průkazu totožnosti studenta nebo potvrzení od vedoucího příslušné instituce na e-mail info@toxcon2022.cz

 

Registrační poplatek pro účastníky zahrnuje
  • Vstup na odborný program
  • Přístup ke všem posterům
  • Přístup na výstavu firem
  • Oficiální program / Sborník abstrakt
  • Potvrzení o účasti
  • Kávové přestávky a obědy
  • Uvítací recepce
  • Večeře
  • Společenský večer

 

Storno a vrácení peněz
O zrušení registrace musí být sekretariát konference vyrozuměn písemně e-mailem na adresu info@toxcon2022.cz
Telefonické zrušení nebude akceptováno.
Příslušné náhrady budou provedeny po konferenci.
Registrující mohou svou registraci kdykoli převést na kolegu; žádosti musí být zaslány písemně na pořadatelskou agenturu Produkce BPP s.r.o.: info@toxcon2022.cz. Tato služba nebude zpoplatněna.

 

Storno Vrácení peněz
do 14. 7. 2022
plné vrácení registračního poplatku sníženého o manipulační poplatek €30
15. 7. 2022 – 15. 8. 2022
50 % z registračního poplatku
od 16. 8. 2022
bez náhrady